XIV Wydział Cywilny

Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 303, piętro III
tel. 71 74 89 115
fax 71 74 89 116
e-mail: xivcywilny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Świebodzka 5,  pokój 4, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Świebodzka 5,  pokój 3, tel. 717489003
Biuro podawcze - ul. Świebodzka 5,  pokój 20, tel. 717489004

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 4):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole.
Sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników lub uczestników zaczynają się na litery od P do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także sprawy dotyczące czynności komorników.

Wykaz komorników

Przewodniczący Wydziału
Aneta Murawska


Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Łukasz Solecki


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 304, piętro III, poniedziałek 11.00-13.00

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Bartlewicz

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w XIV Wydziale Cywilnym:

Sędziowie:
Brzozowska-Szkoda Anna
Gruszczyńska Karolina
Kiejna Urszula
Murawska Aneta

Sobczak-Chrzanowska Magdalena
Sokołowski Bogdan
Solecki Łukasz
Sroka-Barwińska Magdalena
Szczerbińska Agnieszka
Tybur Katarzyna

Referendarze:
Bogdańska Justyna
Cagara Aneta