XIV Wydział Cywilny

Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 303, piętro III

tel. 71 74 89 115
fax 71 74 89 116
e-mail: xivcywilny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Świebodzka 5,  pokój 4, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Świebodzka 5,  pokój 3, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Świebodzka 5,  pokój 20, tel. 717489000

Godziny przyjęć interesantów:

Aktualne informacje dotyczące działania Biura Podawczego, Czytelni i Biura Obsługi Interesanta znajdują się na głównej stronie Sądu


Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 4):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwego tego sądu, a także sprawy dotyczące czynności komorników.

Od 01.07.2018 r. zniesiona została właściwość miejscowa z uwagi na wprowadzenie pionizacji w Systemie Losowego Przydziału Spraw. W związku z powyższym w momencie składania pozwów i innych wniosków inicjujących postępowanie sądowe nie ma potrzeby wskazywać konkretnego Wydziału.

Wykaz komorników

Przewodniczący Wydziału
Urszula Kiejna


Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Agnieszka Szczerbińska


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 304, piętro III, środa 10.00-12.00

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.
 

Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Bartlewicz

Wyciągi z protokołów i podział czynności na rok 2020.

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z formularzami podziału czynności, orzekających w XIV Wydziale Cywilnym:

Sędziowie:
Brzozowska-Szkoda Anna
Kiejna Urszula
Sarapata Klaudia
Sokołowski Bogdan
Sroka-Barwińska Magdalena
Szczerbińska Agnieszka
Tybur Katarzyna
Wesołowska Dorota

Referendarze:
Bogdańska Justyna
Cagara Aneta

Kupiec Katarzyna

Asesorzy:
Lesińska Anna

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS