XII Wydział Karny

Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 308, piętro III

tel. 71 74 89 105
fax 71 74 89 106
e-mail: xiikarny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Świebodzka 5,  pokój 4, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Świebodzka 5,  pokój 3, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Świebodzka 5,  pokój 20, tel. 717489000

Telefon do sędziego dyżurującego w sprawach karnych: 533 305 062
Uwaga: numer wyłącznie dla organów ścigania do kontaktów służbowych

Godziny przyjęć interesantów:

Aktualne informacje dotyczące działania Biura Podawczego, Czytelni i Biura Obsługi Interesanta znajdują się na głównej stronie Sądu


Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 4):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Psie Pole.

Przewodniczący Wydziału
Joanna Wencius-Głębocka

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Magdalena Krośnicka-Zaleśny


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 309, piętro III, wtorek 11.00-14.00
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Kierownik Sekretariatu
Ewa Ząbkiewicz

Wyciągi z protokołów i podział czynności na rok 2020.

Lista sędziów, wraz z formularzami podziału czynności, orzekających w XII Wydziale Karnym:

Sędziowie:
Krośnicka-Zaleśny Magdalena
Stępień-Trylnik Joanna

Wencius-Głębocka Joanna
Witkiewicz-Haśko Monika
 

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS