XI Wydział Cywilny

Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 325, piętro III
tel. 71 74 89 095
fax 71 74 89 096
e-mail: xicywilny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Świebodzka 5,  pokój 4, tel. 717489000
Czytelnia - ul. Świebodzka 5,  pokój 3, tel. 717489003
Biuro podawcze - ul. Świebodzka 5,  pokój 20, tel. 717489004

 

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 4):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole.
Sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników lub uczestników zaczynają się na litery od J do O, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także sprawy dotyczące czynności komorników.

Wykaz komorników

Przewodniczący Wydziału
Marek Wójcik

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Wojciech Wojnar

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 325, piętro III, czwartki 9.00-11.00

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik Sekretariatu
Ewa Kroik

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w XI Wydziale Cywilnym:

Sędziowie:
Bojarska Małgorzata
Jarząb Joanna
Gmitrowska-Halla Katarzyna
Małecka Anna
Szajner Katarzyna
Warzel-Mikowska Paulina
Wojnar Wojciech
Wójcik Marek

Referendarze:
Skoczylas-Puch Grażyna

Harmazy Dorota

Asesorzy:
Anna Dudek