XI Wydział Cywilny

Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 325, piętro III

tel. 71 74 89 095
fax 71 74 89 096
e-mail: xicywilny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Świebodzka 5,  pokój 4, tel. 717489000
Czytelnia - ul. Świebodzka 5,  pokój 3, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Świebodzka 5,  pokój 20, tel. 717489000

 

Godziny przyjęć interesantów:

Aktualne informacje dotyczące działania Biura Podawczego, Czytelni i Biura Obsługi Interesanta znajdują się na głównej stronie Sądu


Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 4):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwego tego sądu, a także sprawy dotyczące czynności komorników.

Od 01.07.2018 r. zniesiona została właściwość miejscowa z uwagi na wprowadzenie pionizacji w Systemie Losowego Przydziału Spraw. W związku z powyższym w momencie składania pozwów i innych wniosków inicjujących postępowanie sądowe nie ma potrzeby wskazywać konkretnego Wydziału.

Wykaz komorników

Przewodniczący Wydziału
Marek Wójcik

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Wojciech Wojnar

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 325, piętro III, czwartki 9.00-11.00

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik Sekretariatu
Ewa Kroik

Wyciągi z protokołów i podział czynności na rok 2020.

Lista sędziów, asesorów i referendarzy sądowych, wraz z formularzami podziału czynności, orzekających w XI Wydziale Cywilnym:

Sędziowie:
Brzozowska Sylwia

Bojarska Małgorzata
Gmitrowska-Halla Katarzyna
Małecka Anna
Szajner Katarzyna
Warzel-Mikowska Paulina
Wojnar Wojciech
Wójcik Marek

Referendarze:
Biernat Joanna
Skoczylas-Puch Grażyna
Harmazy Dorota

Asesorzy:
Dudek Anna

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS