VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 112, piętro I

tel. 71 74 89 240
fax 71 74 89 241
e-mail: VIIIgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 2, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1, tel. 717489000

Godziny przyjęć interesantów:

Aktualne informacje dotyczące działania Biura Podawczego, Czytelni i Biura Obsługi Interesanta znajdują się na głównej stronie Sądu


Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 3):

  • w poniedziałek w godzinach 8:00-15:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Właściwość Wydziału
Sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący Wydziału
Jarosław Horobiowski

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Jarosław Mądry

W ramach przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 zawiesza się przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącego VIII Wydziału Gospodarczego do odwołania. Wszelkie pytania i problemy proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  przewodniczacy.viiigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl. lub telefonicznie 71 7489247


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
I piętro, pok.114, czwartek: 10:00-12:00

Od 16.12.2019r. Przewodniczący będzie przyjmował strony w czwartki w godzinach 10:00-12:00.

Kierownik Sekretariatu
Aldona Kościelna

Wyciągi z protokołów i podział czynności na rok 2020.

Lista sędziów, asesorów i referendarzy sądowych, wraz z formularzami podziału czynności, orzekających w VIII Wydziale Gospodarczym:

Sędziowie:
Biliński Paweł
Horobiowski Jarosław

Kurnicki Łukasz
Ludwiczyńska Anna
Mądry Jarosław
Persona Jakub

Siarka Piotr
Poprawa Tomasz
Ucińska Aleksandra
Wyżyn-Urbaniak Katarzyna

Asesorzy:
Trześniewska Marta

 


ZAMIESZCZONY PONIŻEJ "WYKAZ OGŁOSZONYCH UPADŁOŚCI" ORAZ "WYKAZ SYNDYKÓW" JEST AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO:
Wykaz ogłoszonych upadłości
Wykaz syndyków

Od dnia 09 grudnia 2019 r. zgłoszenia wierzytelności są wydawane w poniedziałki i czwartki w godzinach od 10 do 11 w sali konferencyjnej (pokój nr 118) w budynku  Sądu przy ul Poznańskiej 16.

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS

1. Wzory stosowane w postępowaniu upadłościowym: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wzory-stosowane-w-postepowaniu-upadlosciowym

2. Formularze wniosków stosowane w postępowaniu upadłościowym: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-w-postepowaniu-upadlosciowym-cd