VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 112, piętro I
tel. 71 74 89 240
fax. 71 74 89 241
e-mail: viiigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489200
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 112, tel. 717489240
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1, tel. 717489203

 

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 3):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący Wydziału
Jarosław Horobiowski

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Marcin Soja


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
I piętro, pok.114, wtorki: 10:00-12:00
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Kierownik Sekretariatu
Urszula Podleżańska

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w VIII Wydziale Gospodarczym:

Sędziowie:
Biliński Paweł
Mądry Jarosław
Horobiowski Jarosław
Ludwiczyńska Anna
Poprawa Tomasz
Soja Marcin
Ucińska Aleksandra
Kurnicki Łukasz

ZAMIESZCZONY PONIŻEJ "WYKAZ OGŁOSZONYCH UPADŁOŚCI" ORAZ "WYKAZ SYNDYKÓW" JEST AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO:
Wykaz ogłoszonych upadłości
Wykaz syndyków

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS

Informacje dotyczące sprawy VIII GR 13/18:

Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 07.05.2018 r. ws. postępowania układowego GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Skan wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Informacja udostępnienia dalszych załączników do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Skan załączników 3-5 i 8

Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 14.05.2018 r. dot. przyspieszonego postępowania układowego GETBACK SA we Wrocławiu.

Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.