VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 112, piętro I
tel. 71 74 89 240
fax. 71 74 89 241
e-mail: viiigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489200
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 112, tel. 717489240
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1, tel. 717489203

 

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 3):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący Wydziału
Jarosław Horobiowski

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Marcin Soja


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
I piętro, pok.114, wtorki: 10:00-12:00
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Kierownik Sekretariatu
Urszula Podleżańska

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w VIII Wydziale Gospodarczym:

Sędziowie:
Biliński Paweł
Mądry Jarosław
Horobiowski Jarosław
Ludwiczyńska Anna
Poprawa Tomasz
Soja Marcin
Ucińska Aleksandra

ZAMIESZCZONY PONIŻEJ "WYKAZ OGŁOSZONYCH UPADŁOŚCI" ORAZ "WYKAZ SYNDYKÓW" JEST AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO:
Wykaz ogłoszonych upadłości
Wykaz syndyków

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS