VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 20
53-630 Wrocław
pok. 12
fax 71 74 89 231
e-mail: viigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 2, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1, tel. 717489000

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 1):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy i Wrocławiu.

Przewodniczący Wydziału
Grzegorz Kopczyński


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 13, parter, środa: 10:00-13:00

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik Sekretariatu
Agata Księżopolska-Kotarba

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w VII Wydziale Gospodarczym RZ:

Referendarze:
Kopczyński Grzegorz
Szkotnicka Katarzyna

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS