VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

Wobec zauważenia zwiększonego ruchu chętnych do uzyskania dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego, Centralnych Informacji KRS, RZ i Ksiąg Wieczystych, jak też większego niż w dniach poprzedzających pojawienie się koronawirusa ruchu interesantów w tych punktach, apelujmy o korzystanie z możliwości uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, jak i odpisów KRS, RZ i Ksiąg Wieczystych drogą elektroniczną lub korespondencyjnie.

 

W trosce o wspólne zdrowie oraz przestrzegając zaleceń służb sanitarnych prosimy o ograniczenie osobistych wizyt.

 

UWAGA

Od dnia 21.08.2019 r. Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2019 r.) zmieniono wysokość opłaty sądowej od wniosków o wykreślenie zastawu rejestrowego (RZ-3) z rejestru zastawów na kwotę 100 zł.

 

Obecnie zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398 ze zm.) od wniosków o wykreślenie zastawu rejestrowego (RZ-3) z rejestru zastawów pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.

 

nr konta bankowego: 03 1010 1674 0077 8022 3100 0000

 

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 20
53-630 Wrocław
pok. 115, piętro I

tel. 71 74 89 230
fax 71 74 89 231
e-mail: viigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 2, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1, tel. 717489000

Godziny przyjęć interesantów:

Aktualne informacje dotyczące działania Biura Podawczego, Czytelni i Biura Obsługi Interesanta znajdują się na głównej stronie Sądu


Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 3):

  • w poniedziałek w godzinach 8:00-15:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Właściwość Wydziału
Sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy i Wrocławiu.

Przewodniczący Wydziału
Grzegorz Kopczyński


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 114, piętro I środa: 10:00-13:00

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik Sekretariatu
Agata Księżopolska-Kotarba

Wyciągi z protokołów i podział czynności na rok 2020.

Lista referendarzy sądowych, wraz z formularzami podziału czynności, orzekających w VII Wydziale Gospodarczym RZ:

Referendarze:
Kopczyński Grzegorz
Szkotnicka Katarzyna

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS