VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 100, piętro I

tel. 71 74 89 215
fax 71 74 89 216
e-mail: VIgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 2, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1, tel. 717489000

Wobec zauważenia zwiększonego ruchu chętnych do uzyskania dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego, Centralnych Informacji KRS, RZ i Ksiąg Wieczystych, jak też większego niż w dniach poprzedzających pojawienie się koronawirusa ruchu interesantów w tych punktach, apelujmy o korzystanie z możliwości uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, jak i odpisów KRS, RZ i Ksiąg Wieczystych drogą elektroniczną lub korespondencyjnie.

 

W trosce o wspólne zdrowie oraz przestrzegając zaleceń służb sanitarnych prosimy o ograniczenie osobistych wizyt.

Godziny przyjęć interesantów:

Aktualne informacje dotyczące działania Biura Podawczego, Czytelni i Biura Obsługi Interesanta znajdują się na głównej stronie Sądu.

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Podawcze (parter, pokój 1):

  • w poniedziałek w godzinach 8:00-15:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Interesanci przyjmowani są przez Czytelnie (parter, pokój 2):

  • w poniedziałek w godzinach 8.30-14.30
  • od wtorku do piątku w godzinach 8.30-14.30

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 3):

  • w poniedziałek w godzinach 8:00-15:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Właściwość Wydziału
Sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący Wydziału
Ewa Skotnicka

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Paweł Kopystiański


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 101, I piętro, wtorek-środa 11:00-13:00
Przyjmowanie stron z Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń

Na dyżur telefoniczny lub spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się telefonicznie za pośrednictwem Sekretariatu Wydziału pod nr telefonu (71) 74 89 215 oraz Biura Obsługi Interesanta pod nr telefonu (71) 74 89 475.

Kierownik Sekretariatu
Anna Dymała

Wyciągi z protokołów i podział czynności na rok 2020.

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z formularzami podziału czynności, orzekających w VI Wydziale Gospodarczym KRS:

Sędziowie:
Wyżyn-Urbaniak Katarzyna

Referendarze:
Andrzejkowicz Magdalena
Babula Ireneusz
Dudziak Anna

Dulas Katarzyna
Guzowska Małgorzata
Iwanowska Alina

Jabłońska Renata
Karasek Edyta
Kopystiański Paweł
Kumor Anna
Michalak Małgorzata
Mrzygłód-Stęplewska Sandra

Paradowski Maciej
Poprawa Ewa
Poprawska Joanna
Skotnicka Ewa
Twarkowski Tadeusz
Tybińska Violetta
 

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS