VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 100, piętro I
tel. 71 74 89 215
fax 71 74 89 216
e-mail: vigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489200
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 2, tel. 717489204
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1
, tel. 717489203

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 3):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu z obszaru właściwość Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący Wydziału
SSR Katarzyna Wyżyn-Urbaniak

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 109, I piętro, wtorek-środa 11:00-13:00
Przyjmowanie stron z Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń


Kierownik Sekretariatu
Anna Gleń

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w VI Wydziale Gospodarczym KRS:

Sędziowie:
Wyżyn-Urbaniak Katarzyna

Referendarze:
Andrzejkowicz Magdalena
Babula Ireneusz
Dulas Katarzyna
Guzowska Małgorzata
Jabłońska Renata
Kamińska Marta
Karasek Edyta
Kopystiański Paweł
Kumor Anna
Michalak Małgorzata
Paradowski Maciej
Poprawa Ewa
Poprawska Joanna
Siarka Piotr
Skotnicka Ewa
Sobala Alina
Twarkowski Tadeusz
Tybińska Violetta

W ramach wydziału działa
Rejestracja Stowarzyszeń i Innych Organizacji

Osoba odpowiedzialna
Katarzyna Rodzińska
tel. 71 74 89 212
fax 71 74 89 216 (VI Wydział Gospodarczy)
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 13