VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 100, piętro I
fax 71 74 89 216
e-mail: VIgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 2, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1, tel. 717489000

Godziny przyjęć interesantów:

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Podawcze (parter, pokój 1):

  • w poniedziałek w godzinach 07:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 07:30-15:00

Interesanci przyjmowani są przez Czytelnie (parter, pokój 2):

  • w poniedziałek w godzinach 10:00-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 08:30-14:30

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 3):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący Wydziału
Ewa Skotnicka

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 107, I piętro, wtorek-środa 11:00-13:00
Przyjmowanie stron z Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń


Kierownik Sekretariatu
Anna Gleń

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w VI Wydziale Gospodarczym KRS:

Sędziowie:
Wyżyn-Urbaniak Katarzyna

Referendarze:
Andrzejkowicz Magdalena
Babula Ireneusz
Dudziak Anna

Dulas Katarzyna
Guzowska Małgorzata
Jabłońska Renata
Karasek Edyta
Kopystiański Paweł
Kumor Anna
Michalak Małgorzata
Migot-Pownuk Marta
Mrzygłód-Stęplewska Sandra

Paradowski Maciej
Poprawa Ewa
Poprawska Joanna
Siarka Piotr
Skotnicka Ewa
Sobala Alina
Twarkowski Tadeusz
Tybińska Violetta
Wesołowska Dorota
 

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS