IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 102, I Piętro
fax 71 74 89 251
e-mail: IXgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 2, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1, tel. 717489000

Godziny przyjęć interesantów:

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Podawcze (parter, pokój 1):

  • w poniedziałek w godzinach 07:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 07:30-15:00

Interesanci przyjmowani są przez Czytelnie (parter, pokój 2):

  • w poniedziałek w godzinach 10:00-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 08:30-14:30

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 3):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy oraz sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

 

Przewodniczący Wydziału
Agnieszka Motyczyńska

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 109, piętro I, wtorek - środa 11:00-13:00
Przyjmowanie stron z Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń

Kierownik Sekretariatu
Barbara Materkowska

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w IX Wydziale Gospodarczym KRS:

Sędziowie:
Czajka Katarzyna

Referendarze:
Czuczwara Agnieszka
Dzięgielewska Renata
Franiszyn Mariola
Halarewicz Karolina
Kamraj-Paskudzka Marta
Kołodenny Małgorzata
Kot-Jarosińska Liliana
Krupacz Maciej
Luśnia Agnieszka
Motyczyńska Agnieszka
Najsznerski Wojciech
Orliński Adrian
Śmieja Ewa
Włoch Izabela

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS