IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 102, I Piętro

tel. 71 74 89 250
fax 71 74 89 251
e-mail: IXgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 2, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1, tel. 717489000

Wobec zauważenia zwiększonego ruchu chętnych do uzyskania dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego, Centralnych Informacji KRS, RZ i Ksiąg Wieczystych, jak też większego niż w dniach poprzedzających pojawienie się koronawirusa ruchu interesantów w tych punktach, apelujmy o korzystanie z możliwości uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, jak i odpisów KRS, RZ i Ksiąg Wieczystych drogą elektroniczną lub korespondencyjnie.

 

W trosce o wspólne zdrowie oraz przestrzegając zaleceń służb sanitarnych prosimy o ograniczenie osobistych wizyt.

Godziny przyjęć interesantów:

Obecne godziny i zasady przyjęć interesantów w zarządzeniu.

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Podawcze (parter, pokój 1):

  • w poniedziałek w godzinach 8.00-15.00
  • od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Interesanci przyjmowani są przez Czytelnie (parter, pokój 2):

  • w poniedziałek w godzinach 8.30-14.30
  • od wtorku do piątku w godzinach 08:30-14:30

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 3):

  • w poniedziałek w godzinach 8:00-15:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Właściwość Wydziału
Sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy oraz sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący Wydziału
Agnieszka Motyczyńska

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Maciej Krupacz


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 101, piętro I, wtorek - środa 11:00-13:00
Przyjmowanie stron z Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń

Na dyżur telefoniczny/bezpośredni kontakt z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta pod nr telefonu (71) 74 89 475.


Kierownik Sekretariatu
Barbara Materkowska

Wyciągi z protokołów i podział czynności na rok 2020.

Lista Referendarzy sądowych, wraz z formularzami podziału czynności, orzekających w IX Wydziale Gospodarczym KRS:

Referendarze:
Czuczwara Agnieszka
Dzięgielewska Renata
Franiszyn Mariola
Kamraj-Paskudzka Marta
Kołodenny Małgorzata
Kot-Jarosińska Liliana
Krupacz Maciej
Luśnia Agnieszka
Motyczyńska Agnieszka
Orliński Adrian
Śmieja Ewa
Włoch Izabela

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS