IV Wydział Gospodarczy

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 20
53-630 Wrocław
pok. 204, piętro II
tel. 71 74 89 315
fax 71 74 89 316
e-mail: ivgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 20, pokój 2, tel. 717489306
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 20, pokój 2, tel. 717489306
Biuro podawcze - ul. Poznańska 20,  pokój 3, tel. 717489307

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 2):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Do spraw gospodarczych z obszaru części miasta Wrocławia w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Stare Miasto.

Wykaz komorników

Przewodniczący Wydziału
Inga Faligowska


Za-ca Przewodniczącego Wydziału
Anna Wieczorek


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 204, piętro II, wtorek: 10:00-12:00

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik Sekretariatu
Danuta Żak

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w IV Wydziale Gospodarczym:

Sędziowie:
Barański Ziemowit
Filip Wesołowski
Faligowska Inga
Skuza Magdalena
Waleczek Sławomir
Wieczorek Anna
Głuszak Beata
Wicińska Urszula
Małgorzata Adamiak-Wyszkowska
Kurnicki Łukasz

Referendarze:
Hoc Magdalena
Tumir Waldemar

Asesorzy:
Malwina Mikluszka
Wojciech Kulawiak
Sabina Szpyrka