IV Wydział Gospodarczy

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 20
53-630 Wrocław
pok. 204, piętro II

tel. 71 74 89 315
fax 71 74 89 316
e-mail: IVgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 2, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1, tel. 717489000

Godziny przyjęć interesantów:

Aktualne informacje dotyczące działania Biura Podawczego, Czytelni i Biura Obsługi Interesanta znajdują się na głównej stronie Sądu


Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 3):

  • w poniedziałek w godzinach 8:00-15:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Właściwość Wydziału
Sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

Od 01.04.2018 r. zniesiona została właściwość miejscowa z uwagi na wprowadzenie pionizacji w Systemie Losowego Przydziału Spraw. W związku z powyższym w momencie składania pozwów i innych wniosków inicjujących postępowanie sądowe nie ma potrzeby wskazywać konkretnego Wydziału.

Wykaz komorników

Przewodniczący Wydziału
Inga Faligowska


Za-ca Przewodniczącego Wydziału
Anna Wieczorek


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 204, piętro II, wtorek: 10:00-12:00

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Iwanoczko

Wyciągi z protokołów i podział czynności na rok 2020.

Lista sędziów, asesorów i referendarzy sądowych, wraz z formularzami podziału czynności, orzekających w IV Wydziale Gospodarczym:

Sędziowie:
Faligowska Inga
Głuszak Beata

Waleczek Sławomir
Wesołowski Filip
Wicińska Urszula
Wieczorek Anna

Referendarze:
Hoc Magdalena
Tumir Waldemar

Asesorzy:
Mikluszka Malwina
Kulawiak Wojciech
Szpyrka Sabina

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS