III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 225, piętro II

tel. 71 74 89 075
fax 71 74 89 076
e-mail: iiirodzinny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Świebodzka 5,  pokój 4, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Świebodzka 5,  pokój 3, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Świebodzka 5,  pokój 20, tel. 717489000


Telefon do sędziego dyżurującego w sprawach rodzinnych i nieletnich: 533588366
Uwaga: numer wyłącznie dla organów ścigania do kontaktów służbowych

Godziny przyjęć interesantów:

Aktualne informacje dotyczące działania Biura Podawczego, Czytelni i Biura Obsługi Interesanta znajdują się na głównej stronie Sądu


Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 4):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnic Wrocław Fabryczna i Wrocław Psie Pole.


Przewodniczący Wydziału
Agnieszka Golińska

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Urszula Jagodzińska

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 224, piętro II, wtorek: 12:00-14.00
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik sekretariatu

Luiza Zborowska-Jędro

Wyciągi z protokołów i podział czynności na rok 2020.

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z formularzami podziału czynności, orzekających w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich:

Sędziowie:
Adamczyk Katarzyna
Araszkiewicz Katarzyna
Czyżewska Alicja
Golińska Agnieszka
Jagodzińska Urszula
Kaczor Agnieszka
Skibiński Piotr
Ziółkowska Bernadeta

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS