II Wydział Karny

Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 312, piętro III

tel. 71 74 89 065
fax 71 74 89 066
e-mail: iikarny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Świebodzka 5,  pokój 4, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Świebodzka 5,  pokój 3, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Świebodzka 5,  pokój 20, tel. 717489000

Telefon do sędziego dyżurującego w sprawach karnych: 669998734
Uwaga: numer wyłącznie dla organów ścigania do kontaktów służbowych

Godziny przyjęć interesantów:

Aktualne informacje dotyczące działania Biura Podawczego, Czytelni i Biura Obsługi Interesanta znajdują się na głównej stronie Sądu


Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 4):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Fabryczna.

Przewodniczący Wydziału
Justyna Kuriata-Pruszyńska

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Agnieszka Wróblewska-Kafka


Godziny przyjęć stron:
pok. 312, piętro III, środa godz. 12.00-14.00

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik sekretariatu
Agnieszka Kuriata

Wyciągi z protokołów i podział czynności na rok 2020.

Lista sędziów, wraz z formularzami podziału czynności, orzekających w II Wydziale Karnym:

Sędziowie:
Chmielnikowska Agata
Kuriata-Pruszyńska Justyna
Peszko Anna
Stembalski Ireneusz
Surma-Borowiec Katarzyna
Wróblewska-Kafka Agnieszka

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS