I Wydział Cywilny

Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 306, piętro III

tel. 71 74 89 055
fax 71 74 89 056
e-mail: icywilny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Świebodzka 5,  pokój 4, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Świebodzka 5,  pokój 3, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Świebodzka 5,  pokój 20, tel. 717489000

Godziny przyjęć interesantów:

Aktualne informacje dotyczące działania Biura Podawczego, Czytelni i Biura Obsługi Interesanta znajdują się na głównej stronie Sądu


Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 4):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

W dniu 13.02.2020 r. przyjęcia stron przez Przewodniczącą Wydziału są odwołane.

Właściwość Wydziału
Dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole.
Sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwego tego sądu, a także sprawy dotyczące czynności komorników.

Od 01.07.2018 r. zniesiona została właściwość miejscowa z uwagi na wprowadzenie pionizacji w Systemie Losowego Przydziału Spraw. W związku z powyższym w momencie składania pozwów i innych wniosków inicjujących postępowanie sądowe nie ma potrzeby wskazywać konkretnego Wydziału.

Wykaz komorników

Przewodniczący Wydziału
Karolina Maciejewska

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Tomasz Klimko

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 305, piętro III, czwartek w godz. 10:00-12:00
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik Sekretariatu
Ewa Zydel

Wyciągi z protokołów i podział czynności na rok 2020.

Lista sędziów, asesorów i referendarzy sądowych, wraz z formularzami podziału czynności, orzekających w I Wydziale Cywilnym:

Sędziowie:
Banaszak Michał
Gruszczyńska Karolina
Jakubów-Trojszczak Katarzyna
Kędziora Aleksandra
Klimko Tomasz
Maciejewska Karolina

Ziemba Beata

Referendarze:
Bryk Monika
Listwan-Konopka Anna

Migot-Pownuk Marta

Asesorzy:
Nagórny Monika
Toczek-Kusarek Katarzyna
Widera-Kasprowicz Monika

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS