I Wydział Cywilny

Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 306, piętro III
fax 71 74 89 056
e-mail: icywilny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Świebodzka 5,  pokój 4, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Świebodzka 5,  pokój 3, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Świebodzka 5,  pokój 20, tel. 717489000

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 4):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30
  • W dniu 26.09.2019 r. przyjęcia odbywać się będą w się w godzinach 12:00-14:00
  • w dniu 27.06.2019r. przyjęcia odbywać się będą w godzinach 12:00-14:00

Właściwość Wydziału
Dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole.
Sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwego tego sądu, a także sprawy dotyczące czynności komorników.

Od 01.07.2018 r. zniesiona została właściwość miejscowa z uwagi na wprowadzenie pionizacji w Systemie Losowego Przydziału Spraw. W związku z powyższym w momencie składania pozwów i innych wniosków inicjujących postępowanie sądowe nie ma potrzeby wskazywać konkretnego Wydziału.

Wykaz komorników

Przewodniczący Wydziału
Karolina Maciejewska

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Tomasz Klimko

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 305, piętro III, czwartek w godz. 10:00-12:00
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik Sekretariatu
Ewa Zydel

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w I Wydziale Cywilnym:

Sędziowie:
Banaszak Michał
Jakubów-Trojszczak Katarzyna
Kędziora Aleksandra
Klimko Tomasz
Maciejewska Karolina

Sarapata Klaudia
Ziemba Beata

Referendarze:
Bryk Monika
Sznajderska Ewelina

Asesorzy:
Nagórny Monika
Widera-Kasprowicz Monika

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS