I Wydział Cywilny

Sekretariat Wydziału
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 306, piętro III
tel. 71 74 89 055
fax 71 74 89 056
e-mail: icywilny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Świebodzka 5,  pokój 4, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Świebodzka 5,  pokój 3, tel. 717489003
Biuro podawcze - ul. Świebodzka 5,  pokój 20, tel. 717489004

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 4):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30
  • przyjęcia stron z dnia 21.02.2019r są przesunięte na 20.02.2019r w godz. 12-14.

Właściwość Wydziału
Dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole.
Sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwego tego sądu, a także sprawy dotyczące czynności komorników.

Od 01.07.2018 r. zniesiona została właściwość miejscowa z uwagi na wprowadzenie pionizacji w Systemie Losowego Przydziału Spraw. W związku z powyższym w momencie składania pozwów i innych wniosków inicjujących postępowanie sądowe nie ma potrzeby wskazywać konkretnego Wydziału.

Wykaz komorników

Przewodniczący Wydziału
Karolina Maciejewska

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Tomasz Klimko

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 305, piętro III, czwartek w godz. 10:00-12:00
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik Sekretariatu
Ewa Zydel

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w I Wydziale Cywilnym:

Sędziowie:
Kędziora Aleksandra
Kirczuk Antończak Paulina
Klimko Tomasz
Maciejewska Karolina

Sarapata Klaudia
Strzebinczyk Stembalska Anna
Beata Ziemba
Michał Banaszak

Referendarze:
Bryk Monika
Sznajderska Ewelina

Asesorzy:
Monika Nagórny
Kamila Widera-Kasprowicz

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS