Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej

Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu – dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów oraz spraw Krajowego Rejestru Sądowego.