Prezes

Prezes
Ireneusz Stembalski

Sekretariat
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 413, piętro IV
tel. 71 74 89 048
fax 71 74 89 049

 

e-mail: biuro.podawcze@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Przyjęcia stron:

Prezes
Ireneusz Stembalski
ul. Świebodzka 5, pok. 413, piętro IV, wtorek: 10.00-12.00


Wiceprezesi:
Karolina Maciejewska
Zakres nadzoru: I Wydział Cywilny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, XI Wydział Cywilny, XIV Wydział Cywilny
ul. Świebodzka 5, pok. 306, piętro III, czwartek: 10:00-12.00

Katarzyna Wyżyn - Urbaniak
Zakres nadzoru: VI Wydział Gospodarczy KRS, IX Wydział Gospodarczy KRS, VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów, VIIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Poznańska 16, pok. 101 (wejście przez pokój 100), środa 11:00-13:00

Anna Kulikowska
Zakres nadzoru: IV Wydział Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, XV Wydział Gospodarczy
ul. Poznańska 20, pok. 208, piętro II, środa 10.00-13.00

Na spotkanie z Prezesami zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego:
1. Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, za wyjątkiem spraw należących do Dyrektora sądu.
2. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach.
3. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.