Oddział Informatyczny

Dane kontaktowe
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 423, piętro IV
tel. 71 74 89 040
fax 71 74 89 041
e-mail: oddzial.informatyczny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek: 7:30-18:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30

Kierownik:
Jakub Sabik

Do zakresu działania Oddziału Informatycznego należy:

- nadzór nad prawidłową pracą oprogramowania systemowego i użytkowego,
- stała kontrola i monitorowanie działania systemów teleinformatycznych celem zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania,
- prowadzenie obsługi informatycznej obejmującej instalację, konfigurację, serwis sprzętu i oprogramowania,
- promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych usprawniających pracę,
- wsparcie użytkowników systemu informatycznego.