Oddział Finansowy

Dane kontaktowe
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 409, piętro IV
tel. 71 74 89 032 / 71 74 89 033
tel. 71 74 89 034 - w sprawach dotyczących opłat sądowych
tel. 71 74 89 035 - w sprawach dotyczących opłat sądowych
tel. 71 74 89 036 / 71 74 89 037 - w sprawach dotyczących wypłat dla biegłych, tłumaczy i kuratorów
fax 71 74 89 031
e-mail: oddzial.finansowy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 7:30-15:30

Główna Księgowa
Agnieszka Ochman


Do zakresu działania oddziału należą w szczególności:
1. Opracowywanie projektu budżetu sądu rejonowego,
2. Wykonywanie budżetu sądu rejonowego,
3. Prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego,
4. Kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.

Punkt Kasowy
Dane kontaktowe
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 26, parter

Godziny pracy punktu kasowego:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek - piątek 7:30-15:30

Konta bankowe

Sprawozdania finansowe