Audytor

Audytor Wewnętrzny
Iwona Sawicka
e-mail: audytor@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

 

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki (Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu) w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej (w szczególności w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce) oraz czynności doradcze. Audyt Wewnętrzny regulują przepisy:

1. Ustawa z dnia 28.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t. ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów 04.09.2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. 2015.1480)
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25.06.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.925)
4. Komunikat Ministra Finansów z 17.06.2013r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jsfp (Dz. Urz. MF 2013.15)