Statystyka sądowa

Sprawozdania za I półrocze 2020r. :


MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r SPRAWOZDANIE ww sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7r SPRAWOZDANIE z orzecznictwa  w sprawach o wykroczenia
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19r SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania za 2019r. :

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r SPRAWOZDANIE ww sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa  w sprawach o wykroczenia
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19r SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Sprawozdania za I półrocze 2019r. :

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r SPRAWOZDANIE ww sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa  w sprawach o wykroczenia
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19r SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Sprawozdania za rok 2018r. :

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 SPRAWOZDANIE ww sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa  w sprawach o wykroczenia
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19r SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S62r SPRAWOZDANIE w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2018 r.

Sprawozdania za I półrocze 2018r. :

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19r SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania za rok 2017r. :

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S19r SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania za I półrocze 2017r. :

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdania za rok 2016r. :

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdania za I półrocze 2016r. :

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdania za rok 2015r. :

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdania za I półrocze 2015r. :

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S19 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
MS-S20KRS Sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej)
MS-S20z Sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

Baza statystyczna / Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

 

Opublikował: Jakub Sabik , 2016-11-09 14:39:32
Ostatnia edycja: 2020-07-28 12:02 Licznik odwiedzin: 18077