Ogłoszenie I Ns 415/19

I Ns 415/19

29 września 2020r

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu I Wydział Cywilny prowadzi postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po Halinie Błądek, zmarłej w dniu 16 sierpnia 2019 r., której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Wrocław ul. Grabiszyńska 92/32, z wniosku Wojciecha Gadzińskiego. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/771