Postanowienie I C 2192/19

Sygnatura akt I C 2192/19                                                                                                              

POSTANOWIENIE

Wrocław, dnia 7 października 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Asesor sądowy Katarzyna Toczek-Kusarek po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przeciwko Kancelarii Prawna Proculus Sp. z o.o. we Wrocławiu o ustalenie i zapłatę postanawia: na podstawie art. 69 § 1 k.p.c. ustanowić kuratora dla strony pozwanej Kancelarii Prawnej Proculus Sp. z o.o. we Wrocławiu (nr KRS 0000495687) w osobie radcy prawnego Dawida Plewy.

Opublikował: Filip Skiba , 2020-10-15 13:43:36
Ostatnia edycja: 2020-10-15 13:45 Licznik odwiedzin: 48