Zarządzenie nr 0212-22/2020 Prezesa i Dyrektora w sprawie organizacji pracy w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego