Komunikat w związku z opracowaniem Zaleceń MS i GIS dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej