Postanowienie XIV C 2407/19

XIV C 2407/19

P O S T A N O W I E N I E

 

          Dnia 9 czerwca 2020 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący         Sędzia Katarzyna Tybur

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2020 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

przeciwko Iwonie Chadacz

o zapłatę

postanawia:     ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Iwony Chadacz primo voto Romanowska, secundo voto Blicharska, kuratora w osobie aplikanta adwokackiego Magdaleny Całus z Kancelarii Adwokackiej adwokat Justyny Flankowskiej (art. 144 § 1 k.p.c.).

​ 

Opublikował: Filip Skiba , 2020-06-17 13:49:19
Ostatnia edycja: 2020-06-17 13:51 Licznik odwiedzin: 14