Uprzejmie informujemy, iż II i III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu od 01.06.2020 r. będą miały siedzibę w budynku Sądu przy ul. Poznańskiej 20 we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy, iż II i III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu od 01.06.2020 r. będą miały siedzibę w budynku Sądu przy ul. Poznańskiej 20 we Wrocławiu. Numery telefonów do sekretariatu oraz poszczególnych kuratorów pozostają bez zmian.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/665