Postanowieni XIV C 1937/19

XIV C 1937/19                

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                Dnia 6 maja 2020 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący         Sędzia Katarzyna Tybur

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2020 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu

Inwestycyjnego Zamkniętego

przeciwko Tadeuszowi Snopowskiemu

o zapłatę 

postanawia:                 zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).   

                              

            Sędzia Katarzyna Tybur

Opublikował: Filip Skiba , 2020-05-12 10:15:01
Ostatnia edycja: 2020-05-12 10:17 Licznik odwiedzin: 40