Działanie czytelni akt w okresie od dniaod dnia 1 października 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

            Czytelnia akt Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu w okresie od dnia 1 października 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. działa w następujący sposób:

1.         Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25 do 15:00;

2.         Akta do czytania należy zamawiać:

  • telefonicznie:

            - ul. Świebodzka 5 – tel. 71/74-89-003 lub 71/74-89-000

            - ul. Poznańska 16 – tel. 71/74-89-204 lub 71/74-89-200

  • e-mailowo: czytelnia@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl.

3.         Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Czytelni akt:

- przy ul. Świebodzkiej 5 - do 3 osób

- przy ul. Poznańskiej 16 – do 6 osób

(wyłączając z tego pracowników obsługujących Czytelnię akt)

4.         Czytanie akt jest możliwe tylko przez osoby korzystające z maseczki lub przyłbicy i rękawiczek. Sąd nie zapewnia wskazanych środków ochrony.

5.         Wprowadza się ograniczenie czytania akt do 30 minut.

6.         Co 30 minut wprowadza się 5 minutowe przerwy w celu dezynfekcji pomieszczeń Czytelni akt i jedną 20 minutową na wietrzenie pomieszczenia.

 

Jednocześnie informujemy, że obsługa interesantów przez sekretariat, jak również przyjmowanie skarg administracyjnych odbywa się wyłącznie w formie telefonicznej lub e-mailowej. Skorzystanie z bezpośredniego spotkania z Przewodniczącym Wydziału, Kierownikiem sekretariatu lub Prezesem Sądu będzie możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w sekretariacie terminu, w wyznaczonych pokojach: w budynku na ul. Świebodzkiej 5 w sali nr 124 oraz w budynku na ulicy Poznańskiej 16 w sali nr 6.

Do budynków sądowych nie będą wpuszczane osoby inne niż wzywane do udziału w posiedzeniu lub rozprawie lub też wykazujące niezbędną potrzebę uzyskania lub złożenia dokumentu w budynku sądu lub posiadających karty wstępu wystawione przez właściwy sekretariat wydziału. Ograniczenie to dotyczy przede wszystkim osób chcących brać udział w jawnych posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności. Nie dotyczy natomiast adwokatów, radców prawnych, aplikantów, prokuratorów, komorników, notariuszy, pracowników Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

 

Opublikował: Filip Skiba , 2020-04-30 11:46:38
Ostatnia edycja: 2020-10-01 10:35 Licznik odwiedzin: 2087