Informujemy, że osoby nie będące pracownikami Sądu, które zostały uprawnione do wejścia na teren Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu powinny posiadać maseczki ochronne i rękawiczki.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/645