Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej,
poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-covid-19.html


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/636