Informacja dla syndyków w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (sprawozdania okresowe).

    Informujemy doradców restrukturyzacyjnych, że w przypadku wystąpienia obiektywnych przeszkód w realizacji obowiązku składania okresowych sprawozdań rachunkowych w miesiącu marcu (tj. obejmujących luty 2020r. jako ostatni miesiąc sprawozdawczy) dopuszcza się wydłużenie okresu sprawozdawczego o kolejny miesiąc kalendarzowy. Powyższe dotyczy postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

    W zależności od rozwoju sytuacji ewentualne dalsze informacje będą publikowane na stronie internetowej Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-  Fabrycznej we Wrocławiu.

    Nie zaleca się przesyłania skanów sprawozdań z uwagi na dużą objętość plików i ograniczoną objętość mailowych kont służbowych.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/629