Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego dotyczące wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów zawodowych