Zarzędzenie Prezesa nr 0210-9/2020 w sprawie: odwołania zaplanowanych rozpraw i posiedzeń w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w miesiącu marcu 2020r.