UWAGA: ROZPRAWY W DNIACH 13-31 MARCA ODWOŁANE ZA WYJĄTKIEM SPRAW PILNYCH !!!

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości, które pozostaje w bieżącym kontakcie z Ministrem Zdrowia, informuję, że od dnia 13 marca do dnia 31 marca br. odwołane będą rozprawy zaplanowane w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i sądach rejonowych okręgu wrocławskiego, z wyjątkiem spraw pilnych oraz odroczonych publikacji orzeczeń.

Przy odroczonej publikacji orzeczenia nie jest obowiązkowe stawiennictwo stron, a zatem apelujemy o niepojawianie w tych dniach w sądzie tylko w celu wysłuchania orzeczenia. Informacja o jego treści będzie dostępna telefonicznie lub przez Portal Informacyjny Sądów apelacji wrocławskiej,

Co do spraw pilnych, ich wykaz zostanie opublikowany w dniu 13 marca 2020 r. na stronach internetowych poszczególnych sądów.

Prosimy również o ograniczenie wizyt w sądach wyłącznie do spraw niezbędnych z uwagi na potrzeby ograniczenia kontaktów. Zwracam uwagę, że istnieje możliwość kontaktu z sądem drogą telefoniczną albo elektroniczną.

Aktualna lista rozpraw:

https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/wokanda

 


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/613