Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym 2020

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 21 lutego 2020 r. - 28 lutego 2020 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia celem przyniesienia potrzebującym skutecznej pomocy. W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączył się również Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez asystentów sędziów Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz wrocławskich sądów rejonowych w dni robocze od piątku 21 lutego 2020 r. do piątku 28 lutego 2020 r. w godzinach od 12.00 do 15.00, w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1, w sali nr 7 (parter budynku).

Nadto informujemy o możliwości uzyskania dalszego wsparcia przez podmioty, które świadczą w 2020 r. pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji dostępna jest pod adresem: http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Plakat


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/590