G2502-2/2019 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania w obiektach Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej oraz całorocznego sprzątania posesji wokół tych obiektów.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania w obiektach Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej oraz całorocznego sprzątania posesji wokół obiektów Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.

Zamawiający informuje, iż dokumenty do postępowania zamieszczone zostały na portalu SmartPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/546