Postanowienie XIV C 521/19

XIV C 521/19

P O S T A N O W I E N I E

                                                                      

                       Dnia 4 listopada 2019 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący         Sędzia Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2019 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Nasturcjowej 15 we Wrocławiu

przeciwko Agnieszce Piętak, Michałowi Piętakowi, Bartoszowi Piętakowi

o zapłatę

postanawia:    

 

  1. podjąć postępowanie w stosunku do pozwanej Agnieszki Piętak zawieszone postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2019 r.;
  2. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Agnieszki Piętak kuratora w osobie r. pr. Agnieszki Superson – Winkowskiej (art. 144 § 1 k.p.c.).

 

Sędzia Katarzyna Tybur

Opublikował: Filip Skiba , 2019-11-18 15:25:18
Ostatnia edycja: 2019-11-18 15:27 Licznik odwiedzin: 100