Postępowanie I Ns 272/19

Sygnatura akt I Ns 272/19                                                                                                                          

POSTANOWIENIE

Wrocław, dnia 31 października 2019 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący Asesor Sądowy Monika Nagórny

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2019 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Wrocław

- o likwidacje depozytu

postanawia:

wezwać do udziału w postępowaniu w charakterze uczestników osoby uprawnione do odbioru depozytu przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym.

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 272/19 prowadzi z wniosku Gminy Wrocław, postępowanie o stwierdzenie likwidacji ​niepodjętego depozytu.

Z informacji posiadanych przez Sąd wynika, że Pan Augustyn Panek, mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/8 we Wrocławiu w czasie swojego pobytu złożył do dyspozycji MCUS środki finansowe w kwocie 492,90 zł. W dniu 01.03.2003 r. Augustyn Panek zmarł. Zmarły nie wskazał osoby uprawnionej do odbioru depozytu. Nie ustalono również, aby posiadał małżonka, zstępnych, rodzeństwo lub innych krewnych. Po Augustynie Panek nie toczyło się postępowanie spadkowe.

Z uwagi na powyższe Sąd wzywa osoby uprawnione do odbioru depozytu pozostawionego przez Augustyna Panek, aby w terminie 1 miesiąca zgłosili się do sprawy, gdyż w przeciwnym razie Sąd przeprowadzi postępowanie o likwidację niepodjętego depozytu bez udziału osób uprawnionych do odbioru depozytu.”

 

 

Opublikował: Piotr Puchała , 2019-11-08 10:38:00
Ostatnia edycja: 2019-11-08 10:39 Licznik odwiedzin: 42