Dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0212-3/2019  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 5 marca 2019 r.

dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/439