Postanowienie tut. Sadu z dnia 06.06.2019 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym GETBACK SA