Sprostowanie protokołu Zgromadzenia Wierzycieli z dnia 22.01.19 r. w postępowaniu GETBACK SA