Stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Korzec

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej XIV Wydział Cywilny ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław  pod sygnaturą akt XIV Ns 637/18 prowadzi postępowanie wszczęte z wniosku
Gminy Wrocław o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Bożenie Korzec
i wzywa spadkobierców zmarłej Bożeny Korzec, zmarłej w dniu 23-04-2011 r. we Wrocławiu ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/399