Postanowienie XIV Ns 481/18

XIV Ns 481/18

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                  Dnia 4 marca 2019 r. 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący         SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2019 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Wiktorii Kośmickiej

przy udziale Eweliny Melki

o sporządzenie spisu inwentarza

 

postanawia:     ustanowić dla uczestniczki postępowania Eweliny Melki, nieznanej z miejsca pobytu, kuratora w osobie pracownika tut. Sądu Pauliny Karpiel (art. 144 § 1 k.p.c.).

Opublikował: Piotr Puchała , 2019-03-13 10:41:03
Ostatnia edycja: 2019-03-13 10:41 Licznik odwiedzin: 29