G2502-1/2019 Postępowanie na całodobową usługę ochrony osób oraz usługę dozoru mienia

G2502-1/2019

Postępowanie na całodobową usługę ochrony osób oraz usługę dozoru mienia i  obiektów realizowaną dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu - postępowanie prowadzone w trybie art. 138 o i n. ustawy Prawo zamówień publicznych

[PDF] Ogłoszenie o zamówieniu

G2502-1/2019 wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu

G2502-1/2019 wyjaśnienie nr 2 treści ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 1-4 do ogłoszenia

Zawiadomienie o zawarciu umowy


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/373