XI Ns 613/18 - Postanowienie dot. likwidacji niepodjętego depozytu po Lucynie Szyszkowskiej