XI N 507/17 - Zarządzenie

Zarządzenie

  1. odnotować w rep. oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po Marii Czesławie Kłosowskiej zmarłej w dniu 1 grudnia 2010 r. we Wrocławiu ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Popowickiej 62/4 złożone przez Jana Mariana Marszałka,
  2. odnotować w rep. oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po Marii Czesławie Kłosowskiej zmarłej w dniu 1 grudnia 2010 r. we Wrocławiu ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Popowickiej 62/4 złożone przez Kazimierę Junitz,
  3. zakreślić sprawę w rep. N jako zakończoną;
  4. ustalić, czy toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia Marii Czesławie Kłosowskiej zmarłej w dniu 1 grudnia 2010 r. we Wrocławiu ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Popowickiej 62/4 (także w Wydziale I i XIV Cywilnym) i poczynić adnotację, jeśli jest prawomocnie zakończone, a jeśli się toczy to akta przedmiotowej sprawy dołączyć do akt sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
  5. odnotować w rep. protokół obejmujący wykaz inwentarza majątku spadkowego po  Marii Czesławy Kłosowskiej zmarłej w dniu 1 grudnia 2010 r. we Wrocławiu ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Popowickiej 62/4 sporządzonego w formie aktu notarialnego z dnia 15 września 2017 r. przed notariuszem Dorotą Dahir, o numerze Rep. A numer 1241/2017,
  6. umieścić na stronie internetowej Sądu oraz na sądowej tablicy ogłoszeń ogłoszenie, jak w załączeniu.

Zgodnie z zarządzeniem Sędziego

Z up. Kierownika sekretariatu

p. o.  Monika Strzelecka

Opublikował: Albert Sikorski , 2019-02-01 09:11:17
Ostatnia edycja: 2019-02-01 09:14 Licznik odwiedzin: 124