Postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 15.01.2019 r. o dopuszczeniu do samodzielnego udziału w przyspieszonym postępowaniu układowym GETBACK SA we Wrocławiu.

Postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 15.01.2019 r. o dopuszczeniu do samodzielnego udziału w przyspieszonym postępowaniu układowym GETBACK SA we Wrocławiu.

 

Postanowienie zostanie doręczone obligatariuszom na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.01.2019 r. wraz z kartami do głosowania.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/333