XIV Ns 462/18 - ogłoszenie dot. postępowania z wniosku Gminy Wrocław przy udziale Duklany Piskorskiej, Jerzego Piskorskiego

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XIV Cywilny, ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, pod sygnaturą XIV Ns 462/18 prowadzi postępowanie z wniosku Gminy Wrocław przy udziale Duklany Piskorskiej, Jerzego Piskorskiego, wzywa spadkobierców zmarłego Leszka Piskorskiego, zmarłego dnia 21 października 2010 r. we Wrocławiu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Wrocław ul. Arctowskiego, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikował: Albert Sikorski , 2019-01-15 11:28:02
Ostatnia edycja: 2019-01-15 11:29 Licznik odwiedzin: 81