Godziny urzędowania Sądu w dniu 1 grudnia 2018r.

W dniu 1 grudnia 2018r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu urzęduje od godziny 7.30 do godz. 15.30.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/317