Zgromadzenia wierzycieli GETBACK SA we Wrocławiu - 22.01.2019 r. godz. 8.30, sala nr 324 im. Filipowicza w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu