24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu nr 0120-31/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy i zostanie odpracowany w dniu 1 grudnia 2018 r. (sobota).


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/310