Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.

Sygn. akt XI Ns 497/17

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.

 

W trybie art. 637§ 3 k.p.c. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu (sąd spadku) ogłasza, że dniu 7 listopada 2018 roku, w sprawie XI Ns 493/17 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu wydał postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Janinie Kuli, PESEL32020403486, zmarłej w dniu 1 listopada 2016 roku we Wrocławiu, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu we Wrocławiu przy ulicy Żmigrodzkiej 19/10.

Opublikował: Piotr Puchała , 2018-11-08 11:41:49
Ostatnia edycja: 2018-12-10 13:11 Licznik odwiedzin: 278