12 listopada 2018r. dniem wolnym od pracy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018r.  o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości  Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/308